imperiallogo

Polityka prywatności

Polityka prywatności

OBOWIĄZEK UDZIELANIA INFORMACJI - WWW

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 / WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE L 119 z 04.05.2016) - dalej „RODO” informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest IMPERIAL sp. z o.o. z siedzibą w Białogardzie przy ul. Kołobrzeska 8e;

Inspektorem ochrony danych osobowych jest Pani Olivia Borkowska, tel .: 796 155 660, e-mail: iodo@imperial.pl;

Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celach kontaktowych, w celu prowadzenia działań marketingowych oraz sprzedaży produktów i usług, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. „b”, „c” w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz w celu wypełnienia obowiązku prawnego administratora, a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. „f” w związku z prawnie uzasadnionym interesem Administratora danych jakim jest dochodzenie roszczeń;

Twoje dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców, w stosownych przypadkach i na podstawie właściwych przepisów prawa, umów powierzenia lub odpowiednich upoważnień;

W związku z działaniami marketingowymi, sprzedażą produktów i usług, a także w celach kontaktowych, Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu, aż poinformujesz nas o zaprzestaniu. Jednakże w związku z wykonywaniem umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, a także prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych czyli egzekucję roszczeń, Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

Przysługuje Ci prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym czas bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych do Inspektora Ochrony Danych Osobowych;

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3;

Twoje dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez administratora danych osobowych w ramach tego profilowania.

“Światło jest jak diament. Wymaga doskonałej oprawy.”

Kontakt

  • IMPERIAL sp. z o.o.
    www.imperial.pl
  • ul. Kołobrzeska 8E
    78-200 Białogard
  • tel.: +48 94 312 78 20
    biuro@imperial.pl